اسفند 9, 1396

استفاده از فوم در ساختمانها

استفاده از فوم  در ساختمانها بلوک های یونولیتی  مدتي است كه براي ساختمان سازي در کشور و در آپارتمان هاي بلند به دليل سبكي و كم […]
اسفند 9, 1396
فوم پلی استايرن

فوم پلي استايرن چيست؟

فوم پلي استايرن چيست؟   پلي استايرن یونولیت ماده ای است سفید رنگ كه عايق رطوبت و صدا است که اولین بار توسط آلماني ها در […]
اسفند 9, 1396
فوم پلی استايرن

فوم پلي استايرن چيست؟

فوم پلي استايرن چيست؟ فوم پلی استایرن و تاریخچه آن پلي استايرن یا یونولیت ماده ای است سفید رنگ كه عايق رطوبت و صدا است که […]
اسفند 9, 1396
استفاده از یونولیت در ساختمان ها

استفاده از فوم در ساختمانها

استفاده از فوم  در ساختمانها بلوک یونولیت مدتي است كه براي ساختمان سازي در کشور و در آپارتمان هاي بلند به دليل سبكي و كم هزينه […]
اسفند 9, 1396
فوم پلی استايرن

فوم پلي استايرن چيست؟

فوم پلي استايرن چيست؟ <p>فوم پلي استايرن</p> یونولیت ماده ای است سفید رنگ كه عايق رطوبت و صدا است که اولین بار توسط آلماني ها در […]
اسفند 9, 1396

استفاده از فوم در ساختمانها

استفاده از فوم  در ساختمانها <p>استفاده از فوم در ساختمانها</p> بلوک های یونولیتی  مدتي است كه براي ساختمان سازي در کشور و در آپارتمان هاي بلند […]
اسفند 9, 1396
فوم پلی استايرن

فوم پلی استايرن چيست؟

<p>فوم پلی استایرن چيست؟</p> پلی استايرن یونولیت ماده ای است سفید رنگ كه عايق رطوبت و صدا است که اولین بار توسط آلماني ها در جنگ […]
اسفند 9, 1396

استفاده از فوم در ساختمانها

استفاده از فوم  در ساختمانها بلوک های یونولیتی  مدتي است كه براي ساختمان سازي در کشور و در آپارتمان هاي بلند به دليل سبكي و كم […]
تیر 16, 1397
یونولیت

پلی‌استیرن انبساطی چیست

پلی‌استیرن انبساطی چیست   یونولیت در ایران بنام پلاستوفوم ، یونولیت و آکاسیو شناخته می‌شود که نام اصلی آن پلی‌استیرن انبساطی (Expanded Polystyrene) یا EPS است. […]